VoiceMedicine
|
0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

VoiceMedicine

Polityka prywatności

Cześć!

Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się, w jakim zakresie, na jaki okres czasu dane osobowe są przetwarzane oraz jakie masz prawa w związku z ich przetwarzaniem.

Jest to wersja Polityki prywatności nr 1 i obowiązuje od dnia 20 marca 2024.

Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Lena Majewska, No To Co Design Lena Majewska, NIP 5842208494, Regon 221799360.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z polityką prywatności zachęcam do kontaktu mailowego: lena@voicemedicine.pl

Co znajdziesz w Polityce prywatności

Znajdziesz tu informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych, celach w jakich te dane przetwarzam oraz podstawy prawne, które to umożliwiają, jak również informację o narzędziach jakie są wykorzystywane w ramach strony, a także o odbiorcach Twoich danych i przysługujących Ci prawach.

Definicje

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których użytkownik korzysta ze Strony.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.voicemedicine.pl

Użytkownik – oznacza każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Jako administrator mam obowiązek stosować się do poniższych zasad:

a) przetwarzam dane osobowe użytkowników, które sami podadzą za wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe zbierane są automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o których mowa w dalszej części polityki prywatności;
b) nie podejmuję czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób;
c) zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych danych;
d) gwarantuję poufność wszelkich przekazanych danych osobowych;
e) gromadzi dane osobowe z należytą starannością i odpowiedni chroni przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Pamiętaj, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wywołania określonego celu, jak na przykład otrzymywania newslettera czy złożenia zamówienia.

Cele przetwarzania danych osobowych

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych określone zostały odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:


NEWSLETTER

Za pośrednictwem strony Użytkownik może zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z aktywnością strony internetowej.

Jakie dane przetwarzam: imię, nazwisko, adres e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera.

Dane osobowe przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej Użytkownik cofnie zgodę poprzez rezygnację z otrzymywania newslettera (anulowanie subskrypcji).

Więcej informacji uzyskasz w Regulaminie newslettera.


ZAMÓWIENIA

Składając zamówienie, Użytkownik musi podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Może również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli podałeś wcześniej takie dane w swoim koncie użytkownika, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia, przy czym zawsze masz możliwość ich modyfikacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu jest realizacja umowy.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.


FAKTURY

Administrator przetwarza dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury.

Jakie dane przetwarzam: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, NIP, dane o prowadzonej działalności gospodarczej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa do przechowywania dokumentacji księgowej bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z danej faktury.


REJESTRACJA I ZARZĄDZANIE KONTEM

W związku z zakupem na stronie internetowej jest tworzone indywidualne Konto klienta.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po tym terminie mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego.

Jakie dane przetwarzam: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer
telefonu, NIP, dane o prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest realizacja umowy oraz cele archiwalne i statystyczne.


KONTAKT MAILOWY I OBSŁUGA POCZTY

Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny Użytkownik przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości.

Jakie dane przetwarzam: imię, nazwisko, adres e-mail oraz dane wskazane w treści wiadomości.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem.

Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania i udzielenia odpowiedzi. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.


ZGŁASZANIE TREŚCI UŻYTKOWNIKA JAKO NIELEGALNE LUB W INNY SPOSÓB NIEZGODNE Z REGULAMINEM

Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach zgłoszenia treści, które uzna za nielegalne lub w inny sposób niezgodne z Regulaminem strony przetwarzane są w celu dokonania weryfikacji i moderacji zgłoszonych treści na podstawie odpowiednio przepisów obowiązującego prawa lub warunków Regulaminu.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł dokonać zgłoszenia treści do moderacji.

Dane te będą przetwarzane przez czas weryfikacji i moderacji zgłoszonych treści oraz obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (np. obowiązku zgłoszenia przestępstwa), a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Mogą podlegać archiwizacji.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

• Hostido.pl Gałązka spółka jawna – w celu przechowywania danych na serwerze,
• MailerLite – w celu korzystania z systemu mailingowego,
• Subiekt123 – w celu korzystania z systemu do fakturowania,
• Paynow – w celu korzystania z systemu sprzedażowego,
• Biuro Podatkowe Grzegorz Borzeszkowski – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego.

Prawa związanie z przetwarzaniem danych osobowych

RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) prawo do przenoszenia danych,
d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz redagować kontaktując się z Administratorem pod adresem mailowym: lena@voicemedicine.pl

Pliki cookies i technologie śledzące

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Pliki cookie pozwalają mi:

a) zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony,
b) poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
c) ulepszać funkcje dostępne na stronie,
d) korzystać z narzędzi analitycznych,
e) korzystać z narzędzi marketingowych,
f) korzystać z systemu komentarzy,
g) wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo.

Cookies własne

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają̨ z niej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Cookies podmiotów trzecich

NARZĘDZIA ANALITYCZNE

Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc.

Administrator korzysta z Google Analytics oraz plików cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Więcej: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US


NARZĘDZIA MARKETINGOWE

Administrator wykorzystuje cookies Facebooka oraz plików cookies firmy Facebook.

Na stronie internetowej zainstalowany jest Pixel Facebooka, który zapamiętuje odwiedziny na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.


FILMY Z SERWISÓW YOUTUBE I VIMEO

Administrator na stronie internetowej osadza filmy pochodzące z serwisu YouTube oraz Vimeo. Wyświetlając taki film, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo.


FUNKCJE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator na stronie umieścił linki do serwisów społecznościowych tj. Facebook, Instagram. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram.

Przetwarzanie danych poza EOG

Dane Użytkownika mogą zostać przekazane również podmiotom przetwarzającym dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj.:


a) META w ramach serwisu społecznościowego Instagram oraz Facebook,
b) VIMEO INC., 330 W 34th St. Floor 10, New York, NY 10001, USA– serwis umożliwiający osadzanie materiałów audiowizualnych na stronie,
c) YOUTUBE BY GOOGLE LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA – osadzanie materiałów audiowizualnych na moich stronach,
d) META CORP., 1 Hacker Way. Menlo Park, California 94025, USA – narzędzie marketingowe.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej zostanie wyświetlony komunikat dotyczący stosowania plików cookies. Zaakceptowanie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Ustawienia cookies dotyczące niniejszej strony możesz zawsze zmienić klikająć w odnośnik "Ustawienia cookies", który umieszczony jest w stopce strony.

Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Postanowienia końcowe

Materiały i treści umieszczone na tej stronie internetowej stanowią własną intelektualną twórczość Administratora i podlegają ochronie prawnej.

Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować odpowiedzialnością karną oraz cywilną. Jeśli masz wątpliwości, w jaki sposób zgodnie z prawem możesz z korzystać z treści znajdujących się na stronie internetowej, napisz do nas wiadomość: lena@voicemedicine.pl

Mam dla ciebie prezent

z serca VoiceMedicine!
Zapisz się poniżej, a prezent wskoczy na Twoją skrzynkę @.
Ruszaj po Twój sprawczy głos dzikiej pantery prosto z brzucha!
VoiceMedicine
Twój głos to Twoje lekarstwo.
Dołącz i wyśpiewaj
YourVoiceMedicine.